Välkommen till Nylands litteraturförening!

Är ord och berättelser viktiga för dig?
Gillar du att läsa, att skriva själv och att dela orden med andra?
Kom då med i Nylands litteraturförening!

PÅ GÅNG

Begränsningarna och rekommendationerna som fastställts av koordineringsgruppen för corona gäller i huvudsak fram till 30.4.2021. Närkontakterna ska begränsas till det minimala. Därför ordnas föreningens årsmöte även i år på distans via mötestjänsten Jitsi. 
Läs mera om årsmöte här.

Anne Scheffer Leander

 

Haikutävling

Till tävlingen inkom 33 bidrag av 12 skribenter. Första pris går till Anne Scheffer Leander, 56 år från Bläse på Gotland.Vinnar-haikun för tankarna till något positivt, till havet och lyckan. 
Andra pris går till Minna Knutar från Terjärv och tredje pris  till Martin Westman från Karis.
Läs allt om vinnarna här.

Aprilmånadens medlem 

Stefan Lindqvist skulle bli stor mästare i folkskolan. Han läste Biggles och Fantomen. I mellanskolan ställdes Camus och Kafka mot Suzi Quatro och andra intressen. Det blev teknologföreningen och dataspråk på byggavdelningen i stället. Och en känsla av att den höglitterära litteraturen talar till få personer.

Läs mera om månadens medlem här.

    Du hittar oss också på    NyLitt online kanal

Svenska litteratursällskapetStiftelsen Tre SmederNygrens stiftelseKonstsamfundetSvenska kulturfonden