Från vår YouTube kanal

I dikten "Tre bröder"drömmer Lars Leden om att han och hans två bröder skulle finna varandra. Videon ingår i serien om "Drömmar och lycka".

Clemence Habiyakare och Gerd-Peter Löcke talar om Lucia, om tradition och förändring, men även om fruktan för främlingar.


Från Bokkalaset i Ekenäs: "Ingen människa är en ö". Minoritetskrisen i ny finlandssvensk barnlitteratur. Elisabeth Sandelin, författare, fil. mag., Gerd-Peter Löcke, ordförande för Nylands litteraturförening r.f., publicist samt Clémence Habiyakare samtalar. 

Från Bokkalaset i Ekenäs:Clemence Habiyakare och Gerd-Peter Löcke diskuterar sina erfarenheter om att uppleva sig annorlunda i Finland. Du får lyssna på känslor av utanförskap, utmaningar, fördomar och delaktighet.

 

 

Prenumerera på vår YouTube kanal.