Styrelsen för Nylands litteraturförening rf år 2017:


Nylands litteraturförening r.f.:s styrelse valdes vid årsmötet den 22 mars 2017

Ordförande

Ursula Vuorenlinna
Grundvägen 20 A 14, 00330 H:fors
050-3257494
ursula.vuorenlinna [at] luukku.com

 

Ordinarie medlemmar

Michaela von Kügelgen, sekreterare 
Gerd-Peter Löcke
Elisabeth Sandelin
Sanna Vuori
Patrik Simberg (ny)

Ersättare

Solveig Eriksson
Agneta von Essen
Malin Snellman, webbmaster
Solveig Williams
Petra Österman