Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och deras skrivande och läsande. 

Aprilmånadens medlem

Daniela IkäheimoStefan Lindqvist

På sjuttiotalet i folkskolan i Gårdsbacka skulle jag bli stor mästare. Läste Biggles och Fantomen. En dag efter skolan försökte vi lokalisera Bengalen, Walkers klippa och Morristown i kartboken.

 I mellanskolan på Ståhlbergsvägen ställdes Camus och Kafka mot Suzi Quatro och andra intressen. Det blev teknologföreningen och dataspråk på byggavdelningen i stället. Och en känsla av att den höglitterära litteraturen talar till få personer. Många år senare ordnade litteraturföreningen en skrivarkurs nära stugan. Åsa Stenvall-Albjerg och Henrika Andersson ledde kursen med gitarrspel och texter bland tända ljus och åska.

Berätta om ditt intresse för litteratur.
Vi var några ungar på gården som besökte bokbussen varje torsdag. De flesta bra böcker var utlånade men ibland fanns där oväntade exemplar av Burroughs, Dumas, Herge` och Goscinny & Uderzo om man var först genom dörröppningen.
   Litteraturen som jag sträckläser har avtagit med åren, men Knausgård och Olga Tokarczuk hör till dem. Det finns liksom något mera i deras böcker än vad som står där

Berätta lite om ditt eget skrivande.
Jag skriver sedan några år tillbaka regelbundet i en skrivcirkel. Det förefaller viktigt att man träffas, skrattar, dricker kaffe och visar sina texter för någon man litar på. Men det händer ibland att gruppen fastnar och det uppstår frågor utanför det självlärda. Då är handledning av en etablerad författare bra, kanske öppna seminarium för en större grupp. Nylands litteraturförening hoppas hjälpa till här och har uppstartat ett projekt hösten 2020 om läs-och skrivcirklar i Nyland.

Berätta om ditt läsande.
Jag läser eller lyssnar till ljudbok när jag har möjlighet. Mest för upplevelsen. Och det går inte att skriva utan att läsa.  

Vad skriver du på just nu?
Jag skriver korta berättelser som kanske fogas till en längre. En kort berättelse är inte onödigt mångordig och den måste hela tiden veta vad den håller på med. Det passar mig.
   Att skriva en hel bok kräver ett längre engagemang, disciplin och nästan besatthet, tror jag. Jag väntar på disciplinen och visionen.

Man hittar dig inte på sociala plattformar. Vad beror det på?
Jag undviker sociala plattformar, där det är möjligt. Kanske det blir uppslag till en bok. De tre digitaljättarna, tids- och demokratitjuvarna som säljer din data.

Mina sociala plattformar:
Inga

________________________________________________________________________

Januarimånadens medlem Lars Leden som pdf
Februarimånadens medlem Daniela Ikäheimo som pdf
Marsmånadens medlem Minkki Huldén som pdf

Svenska litteratursällskapetStiftelsen Tre SmederNygrens stiftelse  Konstsamfundet  Svenska kulturfonden