Välkommen med på föreningens årsmöte
lördagen den 24 april kl. 16.00.

Begränsningarna och rekommendationerna som fastställts av koordineringsgruppen för Corona gäller i huvudsak fram till 30.4.2021. Närkontakterna ska begränsas till det minimala. Därför ordnas föreningens årsmöte även i år på distans via mötestjänsten Jitsi.

Den lagenliga fysiska platsen för mötet är Klåvusvägen 10 H 70, Helsingfors. Om du vill delta i mötet, men absolut inte har möjlighet att delta virtuellt kan du kontakta Gerd-Peter Löcke <NylandsLitteratur@outlook.com> så försöker vi ordna det.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och vi informerar även kort om vad som är på gång inom föreningen just nu.  Du kan skicka in frågor, förslag eller kommentarer som behandlas vid behov på mötet.

Enligt stadgarna får du din röst hörd när du har betalat din medlemsavgift. Vid behov finns betalningsblanketten som bilaga. Om du har frågor angående ditt medlemskap, kontakta gärna ordföranden.

Annica Cleo kommer att recitera haikutävlingens vinnarbidrag, Under pausen visas  några videoinspelningar. 

Inloggnings- och övriga uppgifter skickas till medlemmarnas post- och/eller e-postadress.

Välkommen med!

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Haikutävlingen är avgjord

Första pris går till Anne Scheffer Leander, 56 år från Bläse på Gotland.

Höjden av Lycka
Vi hittar nåt på stranden
Och bär det en bit

Vinnar-haikun för tankarna till något positivt, till havet och lyckan. Haikun överraskar, man hittar något som efter några steg mister sitt värde. I överförd betydelse kan haikun vara en bild av själva livet, man hittar något som man bär med sig en stund för att sedan lämna det och gå vidare.

Till tävlingen inkom 33 bidrag av 12 skribenter. Tack till alla som deltog. Juryn har utsett tre vinnare som får en ask med Novellix noveller på posten. Haikuerna publiceras på vår hemsida, på vårt Instagramkonto, på vår Facebooksida och senare i vår litterära tidskrift Manus. Annica Cleo kommer att recitera bidragen på föreningens årsmöte den 24.4.2021.

Minna Knutar

Andra pris går till Minna Knutar, 53 år och bosatt i Terjärv. 

Stämningen i den här haikun är fin och juryn älskar bilden av de dansande hararna. Självklart dansar de tango!

på skaren en morgon
i månskenet
dansar hararna tango

TMartin Westmanredje pris går till Martin Westman, 68 år och bosatt i Karis. 

Haikun frammanar en udda bild av en försiktig koltrast som onekligen musicerar. Haikun är underfundig och nu vet vi att våren kommer.

Sista snön smälter
Koltrasten bläddrar förstrött
i sina notblad

 
Mera om haiku finns här

Covid 19

Vi följer noga med epidemisituationens utveckling och försöker hitta nya lösningar för att upprätthålla ett aktivt föreningsliv. Vi kommer att skapa författar- eller medlemsporträtt både skriftliga och filmade. 

Manus 38
Under sommaren kom det in bidrag till föreningens publikation Manus. Boken skickades ut till medlemmarna, men kan även laddas ner här

Instagram 
Nu hittar du oss också på Instagram@nylands_litteratur. Följ gärna kontot. Vårt konto delar medlemmarnas dikter. Nu har du möjlighet att få din egen dikt publicerad. Skicka in ett bidrag med ditt namn eller under pseudonym som ett meddelande på IG eller som ett mejl till ulrica.brunberg@sipoo.fi

Bokkalaset 202005-09.11 Bokkalaset i Ekenäs
Coronapandemin  har  inverkat  även  på planeringen  av  Bokkalaset  och 
arrangörerna har valt att presentera en stor  del  av  programmet  virtuellt. ​
NyLitt producerade två digitala inslag som presenterades  på  Bokkalasets  YouTube-kanal. I programmet medverkar Elisabeth Sandelin, Gerd-Peter Löcke  samt Clemence  Habiyakare som 
gäst. Se även Media.

 

Närmare uppgifter om allt aktuellt finns på Facebook.

 

 

Året som gått...:

Verksamheten 2020
 

Svenska litteratursällskapetStiftelsen Tre SmederNygréns stiftelseKonstsamfundet  Svenska kulturfonden